Paul De Maeyer

Ondervoorzitter

Uitvoeringen:

Paul De Maeyer is een internationaal gereputeerd Belgisch concertorganist. Hij wordt regelmatig gevraagd voor zijn levendige improvisaties en originele programma’s. Daarnaast werkt hij als docent creatieve orgel – en klaviercultuur voor de Academie De Kunstbrug van Gent in de Gentse Sint-Niklaaskerk. Hij laat zich inspireren door historische instrumenten en zoekt voortdurend naar vernieuwing in kleuren, bezettingen en combinaties met andere kunsten.

Hij werd geboren te Halle in Vlaanderen (België) in 1964 en is werkzaam te Gent. Hij studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven af voor orgel, muziekgeschiedenis en muziekdidaktiek. Aan het Conservatorium te Utrecht behaalde hij het solistendiploma voor orgel bij Reitze Smits. Hij volgde meerstercursussen onder meer voor orgel en improvisatie bij Hans Van Nieuwkoop, Ewald Kooiman, Jos Van Immerseel, Michel Chapuis en Thierry Escaich.

Als organist, improvisator en begeleider nam hij CD’s op met werk van Johann Sebastian Bach, een geïnproviseerde “Toermalijnsymfonie”, dubbelimprovisaties met gitaar, 2 orgels en cello. Hij was te gast op orgelfestivals in België, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Nederland en Zwitserland. Hij verleende zijn samenwerking aan projecten met diverse orkesten, koren, dans, beeldhouwwerk, theater en poëzie, stille film, beiaard, draaiorgel, volksmuziek, orgelpresentaties en -inspelingen, improvisatie-estafettes, orgelsymfonieën, concerti, barokcantates, marionettenopera, gregoriaans, koorimprovisatie en gespecialiseerde opleidingen orgelspel en -literatuur voor buitenlandse studenten rond het orgelpatrimonium van de lage landen.

Zijn repertoire omvat een groeiende selectie originele orgelmuziek vanaf de middeleeuwen tot vandaag, van de Codex Faenza over Bach, Liszt en Franck tot de creatie van de nieuwste muziek, waarbij de keuze bepaald wordt door een diepgaande studie van de stijl en de mogelijkheden van het orgel waarop de muziek klinkt. Er wordt steeds voldoende tijd uitgetrokken om het instrument zo goed mogelijk te “lezen”, te beluisteren om het zo goed mogelijk te kunnen verstaan.

Zijn talrijke solo-improvisatieconcerten zijn telkens nieuw en bevatten referenties naar de Europese muziekliteratuur, de folklore, het liturgische tijdeigen, programmatische beelden, natuurelementen en eigen ontworpen thema’s die uit het instrument in kwestie worden gehaald.

Paul de Maeyer wordt regelmatig uitgenodigd als gastprofessor voor orgel en improvisatie. Een groot aantal van zijn studenten heeft zich zelf ontwikkeld tot liturgisch organist, orgelleraar of concertorganist. Paul De Maeyer promoot de orgelkunst actief onder andere door medewerking aan de uitbouw van Vlaamse orgeldagen, een Cavaillé-Coll Colloquium en een bloeiend muziekleven met lessen en een concertenfestival in de Sint-Stefanuskerk van het augustijnenklooster te Gent.
Nadere studie van diverse aspecten van orgelbouwkunde door contacten met onder andere orgelontwerpers en intonateurs leidden tot een grondige studie van de registratiekunst.

Paul De Maeyer is als liturgisch organist werkzaam in de Sint-Stefanuskerk van het augustijnenklooster te Gent.