Nicolas De Troyer

Gent

Nicolas volgde al op jeugdige leeftijd pianoles bij Marie Kuijken en orgelles bij Jenny Stoop, Jo Van Eetvelde en Lieve Van de Rosteyne. Daarna studeerde hij aan het Lemmensinstituuut in Leuven bij Reitze Smits en Luc Ponet. Daar behaalde hij de graad van ‘meester in de muziek’ voor orgel met de grootste onderscheiding (2007) en het masterdiploma klavecimbel met onderscheiding (2010). Hij beëindigde zijn specialisatiegraad orgel met een recitalconcert in de Brusselse kathedraal rond het thema licht en verrijzenis in de hedendaagse orgelmuziek, met de grootste onderscheiding en felicitaties van de jury (2010). Aan de KU Leuven behaalde Nicolas met onderscheiding het diploma van ‘Master of Arts’ in de musicologie (2012).

Als continuospeler verleent Nicolas regelmatig zijn medewerking aan verscheidene ensembles. Hij speelde samen met o.m. Il Fondamento, BachPlus en La Petite Bande en vormt geregeld een muzikaal duo met hoboïste Ilse Barbaix.

Hij werd o.m. laureaat van de Axion Classics-wedstrijd van Dexia Bank (2002), van het internationale orgelconcours te Leiden in de categorie ‘Orgelmuziek XXe eeuw’ (2006) en van het internationale César Franckconcours te Haarlem (2007). Hij verleende zijn medewerking aan enkele CD-opnames, waaronder de uitgave door Orgelkunst van het volledige orgel-oeuvre van Gabriël Verschraegen. In 2014 realiseerde hij zijn eerste solo-CD ‘Over grenzen heen’ op het historische Le Royer-orgel van de Sint-Pieterskerk in Turnhout.

Nicolas is leraar orgel en muziekgeschiedenis aan de muziekacademie in Hamme. Hij was meer dan tien jaar lang titularis-organist in de monumentale Sint-Pauluskerk te Antwerpen. Na een selectieprocedure werd Nicolas eind 2019 aangesteld als titularis-organist van de Sint-Baafskathedraal te Gent. Zo ging een droom in vervulling.

Naast een gepassioneerd muzikant is Nicolas ook een bevlogen spreker. Hij geeft regelmatig lezingen rond diverse muzikale thema’s.