Peter Thomas

Aalst

Peter Thomas werd geboren te Aalst in 1961. Hij studeerde te Gent aan het Koninklijk Muziekconservatorium waar hij eerste prijzen behaalde voor piano, orgel en kamermuziek. Aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen richtte hij zijn aandacht op de theoretische vakken en behaalde ondermeer eerste prijzen contrapunt en fuga. Hij specialiseerde zich tevens in het orgelspel aan het Conservatorium van Maastricht, waar hij het diploma Uitvoerend Musicus behaalde met grote onderscheiding.

Als organist is hij te horen op verscheidene cd-opnamen en werkt hij regelmatig mee met producties van Radio Klara. Naast het verzorgen van publicaties zet hij zich in voor activiteiten die het orgel bij een breed publiek promoten. Zo was hij de initiatiefnemer van het Vereecken Festival 2000 ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het Vereecken-orgel in de Sint-Jozefkerk te Aalst. In 2020 werd hij aangesteld als organist van de abdijkerk te Grimbergen.

Peter Thomas is directeur van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten te Aalst en docent muziekschriftuur aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen.